O ABRUKO

Historia

ABRUKO to Spółka z o.o. z siedzibą we Władysławowie.
Dawniej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
powstała 1983 roku.
 
Początkowo Spółka działała w branży komunalnej m.in oczyszczanie miasta, odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych.
Od 1992 roku nastapił nowy etap rozwoju firmy i zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo Użytecznosci Publicznej oraz zwiekszyła swój zakres działalności.
 
Obecnie firma działa pod nazwą  ABRUKO Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie budowy i remontów nawierzchni drogowych, projektowania i aranżacji przestrzeni publicznej, pielęgnacji zieleni, oczyszczania miasta. Ponadto prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a od roku 2011 administruje Cmentarzem komunalnym we Władysławowie.
 

Władze firmy

I. Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy: Gmina Miasta Władysławowa 100%

II. Rada Nadzorcza

 • Maciej Urbański - przewodniczący
 • Bogusław Pustelnik - członek
 • Lucyna Hincke  - członek
 • Waldemar Rutha - członek


III. Zarząd

Prezes Zarządu - Tomasz Lenkiewicz

 

 

 

AKTUALNOŚCI

2021-03-31 ▪ PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 03.04.2021 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY!

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-12-22 ▪ PSZOK

Informujemy, iż dnia 24 grudnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

2020-10-14 ▪ Ogłoszenie

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ABRUKO Sp. z o. o. za okres od 01.01.2020  do 31.12.2020 r.

Zarząd Spółki Abruko zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Sp. z o. o. za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Badanie powinno być zakończone do 31.05.2021 r. włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78. 84-120 Władysławowo do dnia 21.10.2020 r. do godziny 10:00

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Abruko”

 

2020-06-30 ▪ Zmiana - odbiór odpadów

Informacja

Informujemy o zmianie dnia odbioru odpadów segregowanych:

papieru, makulatury

na terenie

Władysławowa, Chałup, Chłapowa

Odbiór papieru, makulatury  z nieruchomości w okresie sezonu letniego

do dnia 31 sierpnia 2020 r. odbywać się będzie w  soboty.

2020-03-12 ▪ Uwaga!

UWAGA!

W związku z występowaniem KORONAWIRUSA w Polsce wprowadza się następujące działania:

 1. Wszelkie wnioski należy składać drogą mailową na adres abruko@abruko.pl
 2. W celu uzyskania informacji o aktualnym stanie sprawy należy kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną lub przy użyciu elektronicznej skrzynki.
smieciarka3smieciarka2smieciarka1

2019-12-18 ▪ Ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej  na zakup samochodu ciężarowego, trzyosiowy, śmieciarka: MAN 28.293

- rok produkcji 1997

- dopuszczalna ładowność 11 200 kg

- pojemność/moc silnika 9973/213

- liczba osi: 3

- liczba miejsc: 7

Oferty cenowe należy złożyć pisemnie do sekretariatu Spółki ABRUKO lub przesłać na e- mail: abruko@abruko.pl do dnia 23 grudnia 2019 r. do godz. 12:00.

Dokumentacja fotograficzna w załączeniu (więcej zdjęć na stronie: www.bip.abruko.pl/a,14785,ogloszenie-sprzedaz-samochodu-ciezarowego-stanowiacego-wlasnosc-spolki-abruko.html )

Kontakt pod numerem telefonu: 605-353-532

2019-12-17 ▪ Ogłoszenie

Informujemy, iż dnia 24.12.2019 r. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) będzie czynny w godzinach: 7:00 - 11:00.

2019-11-18 ▪ Ogłoszenie

Władysławowo 18.11.2019 r.

 

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

ABRUKO Sp. z o. o. za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

 

Zarząd  Spółki Abruko zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Sp. z o. o. za okres  01.01.2019 r - 31.12.2019 r.

Badanie powinno być zakończone do 31 maja 2020 r., włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo
 do dnia 25.11.2019 r. do godz. 10:00. 

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać za potwierdzeniem odbioru  (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Abruko”

 

 

regulamin28032019

2019-08-06 ▪ Ponowienie ogłoszenia

ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Gdańska 78

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 71/6
O POW. 1012 M2, ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2

i jednocześnie

zaprasza do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością

i składania ofert na zakup nieruchomości.

 1. Wadium: 20 000,00 zł
 1. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz.12:00 na adres Spółki ABRUKO w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie otwierać”.
 1. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie ABRUKO.
 1. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-219-475.
 1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych i służebności.
 1. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi Przetargu.
 1. Sprzedaż nieruchomości będzie się odbywała na zasadach regulaminu sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze (w załączeniu).
regulamin28032019

2019-06-25 ▪ Ponowienie ogłoszenia

ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Gdańska 78

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 71/6
O POW. 1012 M2, ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2

i jednocześnie

zaprasza do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością

i składania ofert na zakup nieruchomości.

 1. Wadium: 20 000,00 zł
 1. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 15 lipca 2019 r. do godz.12:00 na adres Spółki ABRUKO w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie otwierać”.
 1. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie ABRUKO.
 1. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-219-475.
 1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych i służebności.
 1. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi Przetargu.
 1. Sprzedaż nieruchomości będzie się odbywała na zasadach regulaminu sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze (w załączeniu).
regulamin28032019

2019-05-31 ▪ Ponowienie ogłoszenia

ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Gdańska 78

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA
NR 71/6 O POW. 1012 M2, ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2
i jednocześnie zaprasza do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością i składania ofert na zakup nieruchomości.

 1. Wadium: 20 000,00 zł
 2. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 17 czerwca 2019 r. do godz.12:00 na adres Spółki ABRUKO w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie otwierać”.
 3. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie ABRUKO.
 4. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-219-475.
 5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych i służebności.
 6. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi Przetargu.
 7. Sprzedaż nieruchomości będzie się odbywała na zasadach regulaminu sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze (w załączeniu).
regulamin28032019

2019-05-15 ▪ Ponowienie ogłoszenia

Ponowienie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż nieruchomości w Jastrzębiej Górze

ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Gdańska 78
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości W JASTRZĘBIEJ GÓRZE,
OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 71/6 
O POW. 1012 M2,
ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2 
i jednocześnie zaprasza
do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością i składania ofert na zakup nieruchomości.

 1. Wadium: 20 000,00 zł
 2. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 30 maja 2019 r. do godz.12:00 na adres Spółki ABRUKO w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie otwierać”.
 3. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie ABRUKO.
 4. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-219-475.
 5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych i służebności.
 6. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi Przetargu.
 7. Sprzedaż nieruchomości będzie się odbywała na zasadach regulaminu sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze (w załączeniu).
regulamin28032019

2019-04-29 ▪ Ponowienie ogłoszenia

Ponowienie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż nieruchomości w Jastrzębiej Górze

ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Gdańska 78
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 71/6
O POW. 1012 M2, ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2
i jednocześnie
zaprasza do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością i składania ofert na zakup nieruchomości.

 1. Wadium: 20 000,00 zł
 2. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 14 maja 2019 r. do godz.12:00 na adres Spółki ABRUKO w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie otwierać”.
 3. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie ABRUKO.
 4. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-219-475.
 5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych i służebności.
 6. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi Przetargu.
 7. Sprzedaż nieruchomości będzie się odbywała na zasadach regulaminu sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze (w załączeniu).

2019-04-24 ▪ Zmiana terminu odbioru odpadów

Zmiana terminu odbioru odpadów!

Informujemy, że odbiór odbadów przypadający na dzień 3 maja (piątek) odbędzie się w dniu 4 maja (sobota).

regulamin28032019

2019-04-12 ▪ Ponowienie ogłoszenia

Ponowienie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż nieruchomości w Jastrzębiej Górze

ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Gdańska 78

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 71/6
O POW. 1012 M2, ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2

i jednocześnie

zaprasza do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością

i składania ofert na zakup nieruchomości.

 1. Wadium: 20 000,00 zł
 1. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz.12:00 na adres Spółki ABRUKO w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie otwierać”.
 1. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie ABRUKO.
 1. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-219-475.
 1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych i służebności.
 1. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi Przetargu.
 1. Sprzedaż nieruchomości będzie się odbywała na zasadach regulaminu sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze (w załączeniu).
regulamin28032019

2019-03-28 ▪ Ponowienie ogłoszenia

Ponowienie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż nieruchomości w Jastrzębiej Górze.

 

ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Gdańska 78

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 71/6
O POW. 1012 M2, ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2

i jednocześnie

zaprasza do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością

i składania ofert na zakup nieruchomości.

 

 1. Wadium: 20 000,00 zł
 1. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz.12:00 na adres Spółki ABRUKO w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie otwierać”.
 1. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie ABRUKO.
 1. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-219-475.
 1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych i służebności.
 1. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi Przetargu.
 1. Sprzedaż nieruchomości będzie się odbywała na zasadach regulaminu sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze (w załączeniu).
regulamin13032019

2019-03-13 ▪ Ogłoszenie

ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, ul. Gdańska 78

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, OZNACZONEJ EWIDENCYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 71/6
O POW. 1012 M2, ZAPISANEJ W KW NR GD2W/00038656/2

i jednocześnie

zaprasza do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością

i składania ofert na zakup nieruchomości.

 1. Wadium: 50 000,00 zł
 1. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 27 marca 2019 r. do godz.12:00 na adres Spółki ABRUKO w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie otwierać”.
 1. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie ABRUKO.
 1. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-219-475.
 1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych i służebności.
 2. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi Przetargu.
 3. Sprzedaż nieruchomości będzie się odbywała na zasadach regulaminu sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze (w załączeniu).
man6man5man4man3man2

2019-03-13 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej  na zakup samochodu ciężarowego: MAN, ciężarowy:

- rok produkcji 1991

- dopuszczalna ładowność 3 100 kg

- pojemność/moc silnika 6871/140

- liczba osi: 2

- liczba miejsc: 3

 

Oferty cenowe należy złożyć pisemnie do sekretariatu Spółki ABRUKO lub przesłać na e- mail: abruko@abruko.pl do dnia 19 marca 2019 r.

Dokumentacja fotograficzna w załączeniu. Więcej informacji pod numerem telefonu: 691-767-451

ciagnik9ciagnik8ciagnik7ciagnik6ciagnik5ciagnik4ciagnik3ciagnik2ciagnik1

2019-03-13 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej  na zakup ciągnika rolniczego: ZETOR, 7702

 

- rok produkcji 1998

- dopuszczalna ładowność 1 700 kg

- pojemność/moc silnika 3922/46

 

Oferty cenowe należy złożyć pisemnie do sekretariatu Spółki ABRUKO lub przesłać na e- mail: abruko@abruko.pl do dnia 19 marca 2019 r.

Dokumentacja fotograficzna w załączeniu. Więcej informacji pod numerem telefonu: 605-353-532

2019-03-01 ▪ Oferta pracy

Zatrudnimy kierowcę ciągnika rolniczego wraz z umiejętnościami obsługi ciągnika ze specjalistycznymi maszynami komunalnymi typu zamiatarka uliczna marki Schmidt Wasa 300 +, maszyną do oczyszczania piasku plażowego marki Beach Tech 2800 i innymi maszynami rolniczymi.

Istnieje możliwość przeszkolenia  z obsługi ww. maszyn.

Informacji udziela Tomasz Hapaniuk pod nr tel 605-353-532.

2018-12-21 ▪ Ogłoszenie

Informujemy, iż dnia 24.12.2018 r. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) będzie czynny do godziny 12:00.
 

2018-11-08 ▪ Ogłoszenie

Informujemy, że 12 listopada 2018 r. odbiór odpadów odbywa się bez zmian.

badanieabruko

2017-10-27 ▪ Ogłoszenie

Władysławowo 27 październik 2017

 

 

 

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ABRUKO Sp. z o. o. za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

 

Zarząd  Spółki Abruko zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Sp. z o. o.
za okres  01.01.2017 r - 31.12.2017 r.

Badanie powinno być zakończone do 30 marca 2018 r., włącznie
z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo

do dnia 08.11.2017 r. do godz. 10:00. 

 

Oferty należy składać lub przesyłać za potwierdzeniem odbioru
(decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: 

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”

 

ziele

2017-03-14 ▪ Ogłoszenie

Dział Zieleni Spółki  Abruko zaprasza do składania ofert na roślinność.

sprzedazvolskwagenbus

2017-02-17 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki Abruko zaprasza do składania ofert na zakup
VOLKSWAGENA TRANSPORTER T5 TDI MULTIVAN COMFORTLINE.

lokaldowynajciawiea

2017-02-14 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spólki Abruko Sp. z o.o. zaprasza do wynajmu lokalu na wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie.

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 24-12-2016 PSZOK jest nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy

ogoszenienasrawozdaniefinansowe2016

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

zmianaogloszenianadzierzawenieruchomosciuljantaro

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

ZMIANA OGŁOSZENIA. Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 71/6 o powierzchni 1 012 m² położonej w Jastrzębiej Górze przy ulicy Jantarowej.

ogloszenienadzierzawenieruchomosciuljantarowajaogloszeniejantarowa

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 71/6 o powierzchni 1 012 m² położonej w Jastrzębiej Górze przy ulicy Jantarowej.

ogloszenieskuterwodny

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na zakup skutera wodnego FX140. Szczegóły w załączniku. 

AKTUALNOŚCI / PRZETARGI ABRUKO PLUS

2021-03-31 ▪ PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 03.04.2021 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY!

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-10-14 ▪ Ogłoszenie

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ABRUKO PLUS Sp. z o. o. za okres od 01.01.2020  do 31.12.2020 r.

Zarząd Spółki Abruko Plus zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Plus Sp. z o. o. za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Badanie powinno być zakończone do 31.05.2021 r. włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78. 84-120 Władysławowo do dnia 21.10.2020 r. do godziny 10:00

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Abruko Plus”

 

2020-03-12 ▪ Uwaga!

UWAGA!

W związku z występowaniem KORONAWIRUSA w Polsce wprowadza się następujące działania:

 1. W miarę możliwości wszelkie wnioski należy składać drogą mailową na adres plus@abruko.pl,
 2. W celu uzyskania informacji o aktualnym stanie sprawy należy kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną lub przy użyciu elektronicznej skrzynki.
4ogoszenie310320204zawiadomienie170320203lista110320202siwz040320201ogloszenie04032020

2020-03-04 ▪ Przetarg

Przetarg:

"Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych oraz patrolu ratowniczego na terenie Gminy Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2020"

Termin składania: 16.03.2020 do godziny 10:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 11.03.2020 r.

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania

6ogoszenie310320205zawiadomienie160320204informacja090320203lista020320202siwz210220201ogoszenie21022020

2020-02-21 ▪ Przetarg

Przetarg:

Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w "Abruko Plus" Sp. z o.o.

Termin sładania: 09.03.2020 r. do godziny 10:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 02.03.2020 r.

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13ogloszenie2602202012wybr0302202011informacja1601202010lista140120209lista130120208ogloszenie080120207zalaczniki080120206modyfikacjasiwz080120205lista030120204lista231220193lista191220192siwz181220191ogoszenie1812

2019-12-18 ▪ Przetarg

Przetarg:

Dostawa dla „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego trzyosiowego typu śmieciarka.

Termin sładania: 13.01.2020 r. do godziny 10:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 19.12.2019 r.

4. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 23.12.2019 r.

5. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 03.01.2020 r.

6. Modyfikacja SIWZ z dnia 08.01.2020 r.

7. Załączniki do modyfikacji SIWZ z dnia 08.01.2020 r.

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2020 r.

10. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 14 stycznia 2020 r.

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7ogloszenie1902202026zawiadomienie020120205informacja271220194techniczna121220193kosztorys121220192siwzbudowl121220191ogoszenie121219budowl

2019-12-12 ▪ Przetarg

Przetarg:

„Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów, ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo”.

Termin składania: 27.12.2019 r. do godz. 12:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Kosztorys ofertowy

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4ogoszenie120220204zawiadomienie0201203informacja2712192siwz12120191ogoszenie12122019

2019-12-12 ▪ Przetarg

Przetarg:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń –grudzień 2020 r.”

Termin składania: 27.12.2019 r. do godziny 10:00

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-11-18 ▪ Ogłoszenie

Władysławowo 18.11.2019 r.

 

 

 

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

ABRUKO  PLUS Sp. z o. o. za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

 

Zarząd  Spółki Abruko Plus zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Plus Sp. z o. o. za okres  01.01.2019 r - 31.12.2019 r.

Badanie powinno być zakończone do 31 maja 2020 r., włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo
 do dnia 25.11.2019 r. do godz. 10:00. 

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać za potwierdzeniem odbioru  (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Abruko Plus”

 

5ogloszenie030620194zawiadomienie210520193informacjazotwarciaofertsiwz04ogloszenie1504

2019-04-15 ▪ Przetarg

 

Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.

Termin składania: 30.04.2019 do godz. 10:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. informacja z otwarcia ofert.
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
5ogoszenie220520194zawiadomienie060520193informacjazotwarciaofert2siwz040420191ogloszenie04042019

2019-04-04 ▪ Przetarg

 

Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.

Termin składania: 30.04.2019 do godz. 10:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. informacja z otwarcia ofert.
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
6zawiadomienie18025informacja150220194specyfikacja310120193kosztorys310120192siwz310120191ogloszenie31012019

2019-01-31 ▪ Przetarg

Przetarg:

Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów, ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo.

Termin składania: 15.02.2019 do godz. 10:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Kosztorys ofertowy

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

17zawiadomienie200216informacja190215ogloszeniezmian1302201914ogoszeniezmian1202201913projektumowy1102201912modyfikacjasiwz1102201911klucz100120197jedz1001201910wzor100120199wzor100120198wzor100120196zakres100120195formularz100120194formularz100120193projekt2siwz100120191ogloszenie10102019

2019-01-10 ▪ Przetarg

 Przetarg:  

„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo”

 

Termin składania: 12.02.2019 r. do godz. 10:00.

Nowy termin składania: 19.02.2019 r. do godz. 10:00

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Projekt do umowy - załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Formularz cenowy - załączniki nr 3 do SIWZ.

6. Zakres oświadczenia JEDZ w formacie pdf (poglądowo) - załącznik nr 4 do SIWZ.

7. JEDZ do zaimportowania- załącznik nr 4a do SIWZ.

8. Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.

9. Wzór wykazu potencjału technicznego - załącznik nr 6 do SIWZ.

10. Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ- załącznik nr 7 do SIWZ.

11. KLUCZ PUBLICZNY POSTĘPOWANIA.

12. Modyfikacja SIWZ z 11 lutego 2019 r.

13. Projekt umowy - załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ

14. Ogłoszenie zmian z 12.02.2019 r.

15. Ogłoszenie zmian z 13.02.2019 r.

16. Informacja z otwarcia ofert

17. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

5ogoszenie190220194zawiadomienie040120193informacja281220181ogoszenie131220182siwz13122018

2018-12-13 ▪ Przetarg

Przetarg:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń – grudzień 2019 r.” 

Termin składania: 28.12.2018 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1ogoszenieoudzieleniuzamwienia09102018

2018-10-09 ▪ Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. – ZP/02/2018.

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

4ogoszenieoudzieleniuzamwieniauniewanieniepostpowania3zawiadomieniesiwz2ogloszenie1

2018-08-14 ▪ Przetarg

Przetarg
Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.”

 
Termin składania: 29.08.2018 r. do godz. 10:00.


1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie postępowania.

ogoszenieoudzieleniuzamwienia090420185zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej190320184informacjazotwarciaofert05032018modyfikacjasiwzzdnia160220182swizzp01201815021ogoszenieozamowieniu1502

2018-02-15 ▪ Przetarg

Przetarg
„Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych oraz patroli ratowniczych na terenie Gminy Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018”.

 
Termin składania: 05.03.2018 r. do godz. 10:00.
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Modyfikacja SIWZ z dnia 16.02.2018 r.

4. Informacja z otwarcia ofert 05.03.2018

5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19.03.2018

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.04.2018 r.

ogoszenieoudzieleniuzamwieniazdnia01022018r4zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszejzdnia03012018r3informacjazotwarciaofert29122017swizzp06a201721122017ogoszenieozamwieniu2112

2017-12-21 ▪ Przetarg

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń  grudzień 2018 r.”

 

Termin składania: 29.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.12.2017 r.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.01.2018 r.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.02.2018 r.

5zawiadomienieouniewanieniupostpowaniazdnia03012018rlistapytaniodp22122017listapytaniodpowiedziswiz18122017siwzzp0820171812ogoszenieozamwieniu1812

2017-12-18 ▪ Przetarg

Dostawa dla ABRUKO PLUS Sp. z o.o. w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu zamiatarki elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym oraz szczotki do usuwania odrostów – odchwaszczarka ciągnikowa.

 

 

 

Termin składania: 29.12.2017 r. do godz. 10:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Lista pytań i odpowiedzi do SIWZ z dnia 19.12.2017 r.

4. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 22.12.2017 r.

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 03.01.2018 r.

ogoszenieoudzieleniuzamwieniazdnia01022018r6zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty291220175informacjazotwarciaofert2812szczegowaspecyfikacjatechniczna1212kosztorysofertowy1212siwzzp0720171212ogoszenieozamwieniu1212

2017-12-12 ▪ Przetarg

„Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów,
ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo”.

 

Termin składania: 28.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Kosztorys ofertowy.

4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.12.2017 r.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.12.2017 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.02.2018 r.

zawiadomienieouniewanieniupostpowania21012informacjazotwarciaofert15122017ogoszenieodpadyswiz2018

2017-11-30 ▪ Przetarg

PRZETARG:

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń  grudzień 2018 r.”

 

Termin składania: 15.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.12.2017 r.

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21.12.2017 r.

9ogoszenieoudzieleniuzamwieniazdnia03022018r8zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty291220177informacjazotwarciaofert28125instrukcjawypenianiajednolitegodok4jedz3formularzcenowyzaczniknr2dosiwz2siwzzp0520171ogoszenieozamowieniu

2017-11-21 ▪ Przetarg

„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą

na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. 

zadań  własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym , w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo”.

 

Termin składania: 28.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

4. JEDZ - STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu: JEDZ - załącznik nr 3a do SIWZ.

6. JEDZ do zaimportowania.  

Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego przez następującą stronę internetową:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

W tym celu należy:

- ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ, należy pobrać plik w formacie XML o nazwie JEDZ do zaimportowania i zapisać go na dysku twardym;

- wejść na stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

- wybrać odpowiednią wersję językową;

- wybrać opcję „jestem Wykonawcą”;

- zaimportować pobrany wcześniej plik;

- wypełnić formularz i zapisać na dysku;

- wydrukować, podpisać i dołączyć do oferty.

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.12.2017 r.

8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.12.2017 r.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.02.2018 r.

badanieabrukoplus

2017-10-27 ▪ Ogłoszenie

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ABRUKO PLUS Sp. z o. o. za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

 

Zarząd  Spółki Abruko Plus zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Plus Sp. z o. o.
za okres  01.01.2017 r - 31.12.2017 r.

Badanie powinno być zakończone do 30 marca 2018 r., włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo
 do dnia 08.11.2017 r. do godz. 10:00. 

 

Oferty należy składać lub przesyłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje
data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: 

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”

5ogoszenieoudzieleniuzamwieniazawiadomienieowyborzeoferty43infzotwarciaofertogoszenieozamwieniuodpadysiwzodpady

2017-07-25 ▪ Przetarg

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie

sierpień – grudzień 2017 r.”

 

 

Termin składania: 02.08.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.08.2017 r.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.08.2017 r.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 11.08.2017 r.

 

 

2017-05-17 ▪ Ogłoszenie

ABRUKO PLUS Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty cenowej netto i brutto na dostawę  fabrycznie nowej dmuchawy Sthil  model BR 700
z uchwytem oburęcznym.

Termin realizacji zamówienia do 31 maja 2017 r.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) uwzględniająca dostawę przedmiotu zapytania do firmy Abruko Plus Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo – 100% ceny.

Termin płatności 60 dni.
 

 

Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie spółki ABRUKO PLUS Sp. z o.o., 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: plus@abruko.pl      
do godziny 12.00  19 maja 2017 r.

 


 

5ogoszenieoudzieleniuzawiadomienieowyborzeofertyinformacjazotwarciaofertogoszenieozamwieniusiwzkapieliska

2017-05-09 ▪ Przetarg

 

Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych oraz patroli ratowniczych na terenie Gminy Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2017”.

Termin składania: 18.05.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Informacja z otwarcia z ofert z dnia 18.05.2017.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.05.2017 r.

5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.06.2017 r.

 

 

9ogoszenie8zawiadomienieowyborzeofertyinfzotwarciaofert13062017modyfikacjasiwzogoszenieozamwieniusiwzjedzinstrukcjajedz

2017-05-05 ▪ Przetarg

 

 

„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą

na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. 

zadań  własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym , w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo”.

 

 

Termin składania: 13.06.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. JEDZ - STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu: JEDZ - załącznik nr 2a do SIWZ.

5. JEDZ do zaimportowania.  

Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego przez następującą stronę internetową:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

W tym celu należy:

- ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ, należy pobrać plik w formacie XML o nazwie JEDZ do zaimportowania i zapisać go na dysku twardym;

- wejść na stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

- wybrać odpowiednią wersję językową;

- wybrać opcję „jestem Wykonawcą”;

- zaimportować pobrany wcześniej plik;

- wypełnić formularz i zapisać na dysku;

- wydrukować, podpisać i dołączyć do oferty.

6. Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2017 r.

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.06.2017 r.

8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.06.2017 r.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.07.2017 r.

7ogoszenieoudzieleniuzamwieniazawiadomienieinfzotwarciaofertogoszenieozamwieniu1505zaczniknr9zaczniknr10siwz

2017-04-28 ▪ Przetarg

 
Władysławowo: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów, ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo 

Termin składania: 15.05.2017 r. do godz. 10:00.

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Kosztorys ofertowy.

4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 r.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19.05.2017 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

 

Usługi komunalne

 

Odbiór odpadów z nieruchomości gminy Władysławowo i Jastarnia

Obsługa komunalna gminy Władysławowo

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Hapaniuk
tel. 58 674-01-85
e-mail:  tomekhap@abruko.pl

 

INWESTYCJE

Realizujemy roboty na terenie województwa pomorskiego dla inwestora publicznego, a także indywidualnego.

Specjalizujemy sie w układaniu nawierzchni drogowych z elementami betonowych prefabrykantów tj. kostka brukowa, płyty, itp.

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Realizujemy prace w branżach:

 • konserwacja dróg,
 • remont i budowa nawierzchni (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów),
 • modernizacja infrastruktury drogowej,
 • prace brukarskie z kostki betonowej i kamiennej,
 • budowa elementów tzw. "małej architektury", ogrodzenia,
 • budowa ciągów pieszych z drzewa i tworzywa sztucznego.

Budowa infrastruktury drogowej budownictwa:

 • wykonywanie robót towarzyszących: budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, elektoroenergetycznej (budowa lub przebudowa linii energetycznej, oświetlenia ulicznego).

Zapraszamy do współpracy:

tel. 58 674 11 41 wew. 6

e- mail: krzysztof.czarnecki@abruko.pl
 

 

ZIELEŃ

Zieleń i mała architektura

 • koszenie trawników parkowych i dywanowych,
 • koszenie boisk sportowych,
 • zakładanie trawników siewem,
 • przycinki sanitarne drzew, krzewów,
 • cięcia formujące żywopłoty,
 • wycinki drzew, krzewów,
 • sadzenie drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych
 • frezownie pni drzew,
 • dekoracja miasta na różne okoliczności i święta,
 • montaż, demontaż, remonty elementów małej architektury,
 • opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Dysponujemy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą oraz odpowiednimi zasobami niezbędnymi do wykonywania zamówień w zakresie zieleni miejskiej i małej architektury. Prace wykonujemy solidnie, rzetelnie i terminowo.

Zapraszamy do współpracy.

tel. 58 674-01-85
e-mail: zielen@abruko.pl

CMENTARZ KOMUNALNY

Biuro zarządu Cmentarza Komunalnego znajduje się we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-00 do 14-00. Cmentarzem Komunalnym obejmuje:

 • prowadzenie gospodarki kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami,
 • ustalanie warunków i terminów pogrzebów,
 • prowadzenie dokumentacji cmentarnej, a w szczególności:​

    a) ksiąg cmentarnych osób pochowanych na cmentarzu
    b) alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu
    c) księgi grobów na cmentarzu
    d) rejestru kart i aktów zgonów
    e) rejestru miejsc rezerwowych i miejsc wolnych na cmentarzu

 • pełnienie nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe i kamieniarskie na cmentarzu,
 • bieżące utrzymanie czystości na terenie cmentarza i terenie przyległym bezpośrednio do cmentarza,
 • pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza (koszenie traw, przycinki sanitarne drzew i krzewów, grabienie liści itp.),
 • usuwanie aktów wandalizmu i inne prace remontowo-naprawcze,
 • odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie piaskiem w okresie zimowym,

Dodatkowo na zlecenie klientów indywidualnych oferujemy usługi remontowo-naprawcze (podnoszenie pomników, układanie i poprawianie kostki brukowej itp.) oraz usługi konserwacyjno-porządkowe (mycie i czyszczenie grobów itp.)

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Matuszczyk
tel. kom. 697-961-501
e-mail: zck@abruko.plKontakt

 

            ABRUKO Sp. z o.o.
            ul. Gdańska 78
            84-120 Władysławowo 
            e-mail: abruko@abruko.pl

 

            Zapraszamy 
            od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

            Biuro Obsługi Klienta 
            czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-14:15 

            SEKRETARIAT 
            tel. 58 674-11-41

            fax. 58 674-00-64

            USŁUGI  KOMUNALNE 
            tel. 58 674-01-85

       

           NUMER BDO ABRUKO: 000011530

           NUMER BDO ABRUKO PLUS: 000022296Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 03.04.2021 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY!

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Godziny pracy PSZOK w okresie kwiecień - październik:

Poniedziałek  7:00 - 15:00

Wtorek          7:00 - 15:00

Środa            7:00 - 17:00

Czwartek       7:00 - 15:00

Piątek            7:00 - 15:00

Sobota          9:00 - 13:00

 

Godziny pracy PSZOK w okresie listopad - marzec:

Poniedziałek  7:00 - 15:00

Wtorek          7:00 - 15:00

Środa            7:00 - 15:00

Czwartek       7:00 - 15:00

Piątek            7:00 - 15:00

Sobota          9:00 - 13:00Klauzula informacyjna  

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy Państwa, że: 

I. Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Abruko Sp. z o.o., adres: ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo nr telefonu: 58 674 11 41, e-mail: abruko@abruko.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 
Grzegorz Nowak, nr telefonu: 721-555-555, e-mail: iod@ochronadanych.it

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora. 

IV. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. 

V. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane. 

 

Klauzula informacyjna

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy Państwa, że: 

I. Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Abruko Plus Sp. z o.o., adres: ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo nr telefonu: 58 674 11 41, e-mail: plus@abruko.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Nowak, nr telefonu: 721-555-555, e-mail: iod@ochronadanych.it

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora. 

IV. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. 

V. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane.