PSZOK

Informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady od 11 maja 2020 r. od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 14:00.

Dostarczając odpady należy:

  1. Zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu 58 674 01 85 w godzinach od 8:00 do 14:00.
  2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest osobiście do przekazania odpadów w punkcie odbioru.
  3. Obsługa PSZOK przed wjazdem potwierdza tożsamość osoby dostarczającej odpady przed punktem wjazdu (szlaban).
  4. W pojeździe mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby wyposażone maseczki oraz rękawice.
  5. Na terenie PSZOK mogą przebywać jednocześnie pracownicy obsługujący PSZOK i klienci maksymalnie 1 osoba przy stanowisku ( pojemniku).
  6. Oczekujący na rozładunek klienci pozostają w samochodach do momentu wyraźnej zgody obsługi na wejście/ wjazd kolejnego klienta. (Obowiązuje zasada : 1 klient wyjeżdża z terenu PSZOK - 1 wjeżdża ).
  7. Między osobami należy zachować odległość 1,5 - 2 m

Uwaga: Odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane od 1 czerwca 2020 r.