O ABRUKO

Historia

ABRUKO to Spółka z o.o. z siedzibą we Władysławowie.
Dawniej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
powstała 1983 roku.
 
Początkowo Spółka działała w branży komunalnej m.in oczyszczanie miasta , odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych.
Od 1992 roku nastapił nowy etap rozwoju firmy i zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo Użytecznosci Publicznej oraz zwiekszyła swój zakres działalności.
 
Obecnie firma działa pod nazwą  ABRUKO Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie budowy     i remontów nawierzchni drogowych, projektowania i aranżacji przestrzeni publicznej, pielęgnacji zieleni,oczyszczania miasta. Ponadto zarządza wieżą widokową Domu Rybaka oraz prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,a od roku 2011 administruje Cmentarzem komunalnym we Władysławowie.
 

Władze firmy

I. Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy: Gmina Miasta Władysławowa 100%

II. Rada Nadzorcza

 • Maciej Urbański - przewodniczący
 • Bogusław Pustelnik - członek
 • Lucyna Hincke - członek
 • Waldemar Rutha - członek


III. Zarząd

Prezes Zarządu - Tomasz Lenkiewicz

 

 

 

AKTUALNOŚCI

ziele

2017-03-14 ▪ Ogłoszenie

Dział Zieleni Spółki  Abruko zaprasza do składania ofert na roślinność.

sprzedazvolskwagenbus

2017-02-17 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki Abruko zaprasza do składania ofert na zakup
VOLKSWAGENA TRANSPORTER T5 TDI MULTIVAN COMFORTLINE.

lokaldowynajciawiea

2017-02-14 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spólki Abruko Sp. z o.o. zaprasza do wynajmu lokalu na wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie.

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 24-12-2016 PSZOK jest nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy

ogoszenienasrawozdaniefinansowe2016

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

zmianaogloszenianadzierzawenieruchomosciuljantaro

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

ZMIANA OGŁOSZENIA. Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 71/6 o powierzchni 1 012 m² położonej w Jastrzębiej Górze przy ulicy Jantarowej.

ogloszenienadzierzawenieruchomosciuljantarowajaogloszeniejantarowa

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 71/6 o powierzchni 1 012 m² położonej w Jastrzębiej Górze przy ulicy Jantarowej.

ogloszenieskuterwodny

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na zakup skutera wodnego FX140. Szczegóły w załączniku. 

AKTUALNOŚCI / PRZETARGI ABRUKO PLUS

Usługi komunalne

 

Odbiór odpadów z nieruchomości gminy Władysławowo i Jastarnia

Obsługa komunalna gminy Władysławowo

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Hapaniuk
tel. 58 674-01-85
e-mail:  tomekhap@abruko.pl

 

INWESTYCJE

Realizujemy roboty na terenie województwa pomorskiego dla inwestora publicznego , a także indywidualnego.

Specjalizujemy sie w układaniu nawierzchni drogowych    z elementami betonowych prefabrykantów tj. kostka brukowa, płyty itp.

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Realizujemy prace w branżach:

 • konserwacja dróg,
 • remont i budowa nawierzchni ( dróg, chodników,ścieżek rowerowych, placów, parkingów),
 • modernizacja infrastruktury drogowej,
 • prace brukarskie z kostki betonowej i kamiennej,
 • budowa elementów tzw. "małej architektury" ,ogrodzenia,
 • budowa ciągów pieszych z drzewa i tworzywa sztucznego.

Budowa infrastruktury drogowej budownictwa:

 • wykonywanie robót towarzyszących: budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, elektoroenergetycznej (budowa lub przebudowa linii energetycznej, oświetlenia ulicznego).

Zapraszamy do współpracy:

tel. 58 674 11 41 wew. 6

e- mail: drogi@abruko.pl; inwestycje@abruko.pl
 

 

ZIELEŃ

Zieleń i mała architektura

 • koszenie trawników parkowych i dywanowych
 • koszenie boisk sportowych
 • zakładanie trawników siewem
 • przycinki sanitarne drzew, krzewów
 • cięcia formujące żywopłoty
 • wycinki drzew, krzewów
 • sadzenie drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych
 • frezownie pni drzew
 • dekoracja miasta na różne okoliczności i święta
 • montaż, demontaż, remonty elementów małej architektury
 • opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Dysponujemy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą oraz odpowiednimi zasobami (tj. sprzętem) niezbędnymi do wykonywania zamówień w zakresie zieleni miejskiej i małej architektury. Prace wykonujemy solidnie, rzetelnie i terminowo.

Zapraszamy do współpracy.

tel. 58 674-01-85
e-mail: zielen@abruko.pl

CMENTARZ KOMUNALNY

 

Strona internetowa Cmentarza Komunalnego we Władysławowie: www.cmentarz.wladyslawowo.pl

Biuro zarządu Cmentarza Komunalnego znajduje się we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-00 do 14-00.Cmentarzem Komunalnym obejmuje:

 • prowadzenie gospodarki kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami
 • pobieranie opłat cmentarnych zgodnie z obowiązującym cennikiem i przekazywanie ich Zamawiającemu
 • ustalanie warunków i terminów pogrzebów
 • prowadzenie dokumentacji cmentarnej, a w szczególności:​

    a) ksiąg cmentarnych osób pochowanych na cmentarzu
    b) alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu
    c) księgi grobów na cmentarzu
    d) rejestru kart i aktów zgonów
    e) rejestru miejsc rezerwowych i miejsc wolnych na cmentarzu

 • pełnienie nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe i kamieniarskie na cmentarzu
 • bieżące utrzymanie czystości na terenie cmentarza i terenie przyległym bezpośrednio do cmentarza
 • pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza (koszenie traw, przycinki sanitarne drzew i krzewów, grabienie liści itp.)
 • usuwanie aktów wandalizmu i inne prace remontowo-naprawcze
 • odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie piaskiem w okresie zimowym

Dodatkowo na zlecenie klientów indywidualnych oferujemy usługi remontowo-naprawcze (podnoszenie pomników, układanie i poprawianie kostki brukowej itp.) oraz usługi konserwacyjno-porządkowe ( mycie i czyszczenie grobów itp.)

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Matuszczyk
tel. 58 674-01-85
tel. kom. 697-961-501
e-mail: zck@abruko.pl

NIERUCHOMOŚCI

 

Osoba odpowiedzialna: 

Przemysław Pawlina 
tel. 58 674-11-41, tel. kom. 601-219-475

e-mail: przemyslaw.pawlina@abruko.pl

 

Administrujemy 70 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 2 478,57 m².

 

Wieża Ratusza Miejskiego we Władysławowie

 • lokale użytkowe 
 • tarasy widokowe

SZCZEGÓŁY:  www.wieza.wladyslawowo.pl

 Kontakt

 

            ABRUKO Sp. z o.o.
            ul. Gdańska 78
            84-120 Władysławowo 
            e-mail: abruko@abruko.pl

 

            Zapraszamy 
            od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

            Biuro Obsługi Klienta 
            czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-14:15 

            SEKRETARIAT 
            tel. 58 674-11-41

            fax. 58 674-00-64

            USŁUGI  KOMUNALNE 
            tel. 58 674-01-85

          GODZINY OTWARCIA PSZOK

 

 

W OKRESIE KWIECIEŃ -PAŹDZIERNIK
  PONIEDZIALEK 7-15
  WTOREK 7-16
  ŚRODA 7-18
  CZWARTEK 7-16
  PIĄTEK 7-16
  SOBOTA 9-13

 

W OKRESIE LISTOPAD - MARZEC
  PONIEDZIALEK 7-15
  WTOREK 7-16
  ŚRODA 7-16
  CZWARTEK 7-16
  PIĄTEK 7-16
  SOBOTA 9-13